Selecteer een pagina

 

PRIVACYBELEID

Via onze website www.sappirotterdam.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Sappi Rotterdam acht een zorgvuldige omgang met deze gegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Sappi Rotterdam V.O.F. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik maken van onze diensten worden persoonsgegevens gevraagd en opgeslagen. Wij slaan alleen de gegevens op die door u zelf worden opgegeven. Deze gegevens zijn vereist voor met name onze bezorgdienst. Deze gegevens worden in geen geval gepubliceerd. Het gaat met name om de volgende gegevens:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • IP adres

 

RECLAME

U kunt naast onze website ook via email reclame van ons ontvangen over nieuwe acties, producten of diensten.

 

GEGEVENS INZIEN/WIJZIGEN

Je kunt ten alle tijden inloggen via mijn account om je gegevens in te zien en/of te wijzigen.

Voor vragen over ons pricacybeleid of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina of info@sappirotterdam.nl.